Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2020 roku.

 

            Z radością zawiadamiamy, iż w roku 2020 Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4, 5 i 6, utworzone na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


Są one prowadzone na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gnieźnieńskim i finansowane z jego budżetu.


Gdzie i kiedy można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w następujących miejscowościach:


1. Kłecku

2. Czerniejewie,

3. Witkowie,
4. Żydowie,

5. Gnieźnie,

6. Mieleszynie,

7. Kiszkowie,

8. Łubowie,

9. Trzemesznie,

10. Niechanowie.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według następującego harmonogramu:

 

Punkt nr 4 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) Poniedziałek – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz. 14.00-18.00,

b) Wtorek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 14.00-18.00,

c) Środa – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz.13.00-17.00,

d) Czwartek – Niechanowo, ul. Gnieźnieńska 2, godz. 14.00-18.00,

e) Piątek – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 9.00-13.00.

 

Punkt nr 5 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) Poniedziałek – Kłecko, ul. Słoneczna 25, godz. 14.00-18.00,

b) Wtorek – Kiszkowo, ul. Polna 33, godz. 14.00-18.00,

c) Środa – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 14.00-18.00,

d) Czwartek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 9.00-13.00,

e) Piątek – Mieleszyn 23, godz. 11.00-15.00.

 

Punkt nr 6 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) Poniedziałek – Trzemeszno ul. 1 Maja 1, godz. 9.00-13.00,

b) Wtorek – Łubowo 1, godz. 14.00-18.00,

c) Środa – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 7.00-11.00,

d) Czwartek – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz. 14.00-18.00,

e) Piątek – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 15.00-19.00.


Jednakże, w dni ustawowo wolne od pracy punkty będą nieczynne.

 

            Informujemy również, iż obecnie, do czasu ustania epidemii koronawirusa w Polsce, porady są udzielane w godzinach działania ww. punktów, ale za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie oraz mailowo.

            Dokładną rozpiskę z dyżurami znajdą Państwo na stronie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Kto jest uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W celu weryfikacji uprawniony podpisuje oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?


            Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, na podstawie zawartych ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska umów zlecenia.

 

Są to następujące osoby:

1. adw. Karolina Zabłocka - Ciemny,

2. adw. Judyta Ciesielska,

3. adw. Katarzyna Markiewicz,

4. r. pr. Beata Koczorowska - Muszyńska,

5. r. pr. Agnieszka Budka,

6. adw. Magdalena Światowy,

7. adw. Aleksandra Oracz,

8. r.pr. Przemysław Kossakowski,

9. r.pr. Sylwia Kozłowska,

10. adw. Dawid Łuczak.

Co wchodzi w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. nieodpłatną mediację,
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest we wszystkich rodzajach spraw, a więc przykładowo w sprawach:
1. cywilnych, rodzinnych, spadkowych,
2. z zakresu prawa pracy,
3. karnych,
4. z zakresu ubezpieczeń społecznych,
5. z zakresu prawa administracyjnego,
6. z zakresu prawa podatkowego.

Nie obejmuje ona jedynie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej!