Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2022 roku.

 

            Z radością zawiadamiamy, iż w roku 2022 Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4 oraz dwa punkty poradnictwa obywatelskiego nr 5 i nr 6 utworzone na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


Są one prowadzone na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gnieźnieńskim i finansowane z jego budżetu.


Gdzie i kiedy można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego?

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w następujących miejscowościach:


1. Kłecku

2. Czerniejewie,

3. Witkowie,
4. Żydowie,

5. Mieleszynie,

6. Kiszkowie,

7. Niechanowie,

8. Trzemesznie,

9. Łubowie,

10. Gnieźnie.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według następującego harmonogramu:

 

Punkt nr 4 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) Poniedziałek – Witkowo, ul. Polna 4a, godz. 13:30-17:30,

b) Wtorek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 15.00-19.00,

c) Środa – Witkowo, ul. Polna 4a, godz.13.00-17.00,

d) Czwartek – Niechanowo, ul. Gnieźnieńska 2, godz. 14.00-18.00,

e) Piątek – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 9.00-13.00.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest według następującego harmonogramu:

 

Punkt nr 5 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

a) Poniedziałek – Kłecko, ul. Dworcowa 14, godz. 14.00-18.00,

b) Wtorek – Kiszkowo, ul. Polna 33, godz. 14.00-18.00,

c) Środa – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 14.00-18.00,

d) Czwartek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 9.00-13.00,

e) Piątek – Mieleszyn 23, godz. 10.30-14:30

 

Punkt nr 6 – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

a)   Poniedziałek – Trzemeszno, ul. 1 Maja 1, godz. 9.00-13.00,

b)   Wtorek – Łubowo 1, godz. 14.00-18.00,

c)    Środa – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 7.00-11.00,

d)   Czwartek – Witkowo, ul. Polna 4A, godz. 13.30-17.30,

e)   Piątek – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 15.00-19.00.


Jednakże, w dni ustawowo wolne od pracy punkty będą nieczynne.

 

Kto jest uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?


 Nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udzielają adwokaci i radcowie prawni, na podstawie zawartych ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska umów zlecenia.

 

Są to między innymi następujące osoby:

1. adw. Karolina Zabłocka - Ciemny,

2. adw. Judyta Ciesielska,

3. adw. Katarzyna Markiewicz,

4. r.pr. Przemysław Kossakowski,

5.. r.pr. Sylwia Kozłowska,

6. r. pr. Maciej Michalczyk 

7. adw. Dawid Łuczak.

Co wchodzi w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

a)     poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

b)     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

c)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

d)     nieodpłatną mediację; 

e)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

a)     działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;

b)     w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;

c)     nieodpłatną mediację.

 

 


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!