Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

 

Z radością zawiadamiamy, iż w roku 2019 Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4,5 i 6, utworzone na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 z późn. zm.). 


Są one prowadzone na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gnieźnieńskim i finansowane z jego budżetu.


Gdzie i kiedy można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w następujących miejscowościach:


1. Kłecku

2. Czerniejewie,

3. Witkowie,
4. Żydowie,

5. Gnieźnie,

6. Mieleszynie,

7. Kiszkowie,

8. Łubowie,

9. Trzemesznie,

10. Niechanowie.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według następującego harmonogramu:

 

Punkt nr 4 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a)    Poniedziałek – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz. 14.00-18.00,

b)    Wtorek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 14.00-18.00,

c)    Środa – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz.13.00-17.00,

d)    Czwartek – Niechanowo, ul. Gnieźnieńska 2, godz. 14.00-18.00,

e)    Piątek – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 9.00-13.00.

 

Punkt nr 5 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a.)   Poniedziałek – Kłecko, ul. Słoneczna 25, godz. 14.00-18.00,

b.)   Wtorek – Kiszkowo, ul. Polna 33, godz. 14.00-18.00,

c.)   Środa – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 14.00-18.00,

d.)   Czwartek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 9.00-13.00,

e.)   Piątek – Mieleszyn 23, godz. 11.00-15.00.

 

Punkt nr 6 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

a.)   Poniedziałek – Trzemesznom ul. 1 Maja 1, godz. 9.00-13.00,

b.)   Wtorek – Łubowo 1, godz. 14.00-18.00,

c.)   Środa – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 7.00-11.00,

d.)   Czwartek – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz. 14.00-18.00,

e.)   Piątek – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 15.00-19.00.


Jednakże, w dni ustawowo wolne od pracy punkty będą nieczynne.

Kto jest uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W celu weryfikacji uprawniony podpisuje oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, na podstawie zawartych ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska umów zlecenia.

Są to następujące osoby:

1.     adw. Karolina Zabłocka - Ciemny,

2.     adw. Judyta Ciesielska

3.     adw. Katarzyna Markiewicz,

4.     r. pr. Beata Koczorowska - Muszyńska,

5.     r. pr. Agnieszka Budka,

6.     r. pr. Katarzyna Kubacka,

7.     adw. Aleksandra Oracz,

8.     adw. Zofia Janiszewska, 

9.     r.pr. Sylwia Kozłowska;

10.  r pr. Magdalena Senger – Malicka.


Co wchodzi w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest we wszystkich rodzajach spraw, a więc przykładowo w sprawach:

 


1. cywilnych, rodzinnych, spadkowych,
2. z zakresu prawa pracy,
3. karnych,
4. z zakresu ubezpieczeń społecznych,
5. z zakresu prawa administracyjnego,
6. z zakresu prawa podatkowego.

Nie obejmuje ona jedynie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej!