Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska we współpracy z Zespołem Szkół w Niechanowie  pod takim hasłem  zorganizowało wycieczkę do Łodzi filmowej dla 53 osobowej  grupy młodzieży z powiatu gnieźnieńskiego.  Była ona  nagrodą za uczestnictwo w IV projekcie edukacyjnym pt. ,,Zdarzyło się w…”. Młodzież ze szkół : Czerniejewa, Witkowa, Szczytnik Duchownych, Trzemeszna, Zdziechowy  i Niechanowa zwiedziła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera, Muzeum Animacji Se-ma-for, Muzeum Kinematografii oraz odbyła spacer Aleją Gwiazd.

Koordynatorkami projektu i wycieczki były: Lidia Szczęsna- ZG, Elżbieta Rzepecka-Roszak – dyr. ZS w Niechanowie i Grażyna Kozanecka przew. SZG- pomysłodawczyni. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali opowieści przewodnika, który władał  piękną polszczyzną, mówił  o dzisiejszym rynku pracy, zachęcał do realizacji własnych marzeń i zaznajomił uczestników  z etapami jakie trzeba pokonać, by zostać studentem w/w szkoły. Uczestnicy wycieczki mieli zaszczyt siedzieć na legendarnych schodach prowadzących do Sali projekcyjnej, na których zasiadały wielkie osobistości filmu, teatru, to również miejsce spotkań, dyskusji i studenckich żartów. W Muzeum Animacji obejrzano wystawę lalek oraz fragmenty scenografii pochodzących z najciekawszych znanych filmów animowanych. W muzeum kinematografii, które mieści się w bogatych wnętrzach pałacu,  niejednokrotnie służących jako plany filmowe a w przeszłości należącego do Karola Scheiblera młodzież zaznajomiła się z urządzeniami związanymi z rozwojem technologicznym kina (historyczne projektory, kamery). Spacer ul. Piotrkowską i przejście Aleją Gwiazd zakończył zwiedzanie Łodzi filmowej. Organizatorzy dziękują dyrekcji poszczególnych szkół za włączenie się w realizacje projektu, młodzieży oraz opiekunom grup: Sławomirowi Zakrzewskiemu, Hannie Nowak, Hannie Molik, Aldonie Siwińskiej, Irenie Helman i Andrzejowi Penkertowi.