Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości
  • p. Maria Strzelczyk – wtorki w godz. 9.30-13.00

        Pomoc w zakresie pracy z dzieckiem, które ma trudności w czytaniu i pisaniu:

         - uczenie czytania płynnego i ze zrozumieniem

         - uczenie ortografii i płynnego pisania

         - praca nad skupieniem uwagi

         - praca nad umiejętnym wypowiadaniem się.

  •  p. Lidia Szczęsna – czwartki w godz. 15.30 – 17.00

           Zajęcia z matematyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.

 

Zapisy telefoniczne - tel. 61 426 44 15.

 


 

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska 
ul. Garbarska 1, tel. 426 44 15, 62-200 Gniezno NIP: 784-20-73-612 Regon: 639704290
nr konta: 06-10600076-0000402430004823