Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

98 lat temu nasza Ojczyzna odzyskała niepodległości po 123 latach zaborów, dlatego też w dniu 11 listopada 2016 roku zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska wzięli udział w głównych powiatowych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości w II RP miało charakter wojskowy, a od 1926 roku dzięki decyzji Marszałka Józefa Piłsudskiego urzędnicy państwowi uzyskali w dniu 11 listopada dzień wolny od pracy.

 Po napaści Niemiec na Polskę przez cały okres okupacji w latach 1939 - 1945 oficjalne świętowanie nie było możliwe, a po zakończeniu działań wojennych okupujący Polskę komuniści nie pozwolili na hołdowanie dnia tak ważnego dla II Rzeczpospolitej i narodu polskiego. Dopiero w 1989 roku przywrócono dniu 11 listopada należne mu miejsce w kalendarzu świąt państwowych, co umożliwiło licznie zebranym gnieźnianom udział w tym szczególnym święcie.

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska 
ul. Garbarska 1, tel. 426 44 15, 62-200 Gniezno NIP: 784-20-73-612 Regon: 639704290
nr konta: 06-10600076-0000402430004823