Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska mając na uwadze szczególna wartość zgromadzonych w Archiwum Archidiecezjalnym zabytkom kultury polskiej postanowiło włączyć się w trud ich zabezpieczenia. Członkowie naszego stowarzyszenia zostali Mecenasami Skarbu Słowa, a samo Stowarzyszenie podpisało z Archiwum Archidiecezjalnym porozumienie na mocy którego część środków uzyskanych z 1 % z podatku dochodowego przekaże na potrzeby ratowania bezcennego dziedzictwa naszych przodków.

98 lat temu nasza Ojczyzna odzyskała niepodległości po 123 latach zaborów, dlatego też w dniu 11 listopada 2016 roku zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska wzięli udział w głównych powiatowych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości w II RP miało charakter wojskowy, a od 1926 roku dzięki decyzji Marszałka Józefa Piłsudskiego urzędnicy państwowi uzyskali w dniu 11 listopada dzień wolny od pracy.

Czytaj więcej...