Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Ustawa o prawach konsumenta określa, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Regulacja ma na celu umożliwienie kupującemu zapoznanie się z towarem. Trzeba pamiętać, że to uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych. Niektóre sieci handlowe wprowadzają wewnętrzne regulacje umożliwiające zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym, jednakże trzeba podkreślić, że jest to dobra wola przedsiębiorcy. Warto również dodać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności, których konsument nie musi dokonywać jednocześnie.
Uwaga! Ustawa o prawach konsumenta w art. 38 przewiduje wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju umowy.
Termin:
    Co do zasady ustawa przewiduje 14-dniowy termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie ma znaczenia, że sprzedawca otrzyma je po upływie 14 dni.
Forma:
         Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, jednakże dla celów dowodowych najlepiej złożyć je w formie pisemnej.
Skutki:
    W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, uznaje się ją za niezawartą. Sprzedawca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorca może powstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy (potwierdzenia jej odesłania). Obowiązkiem konsumenta jest odesłanie towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Koszty:
    Sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi uiszczoną cenę za towar, a także koszt doręczenia zamówionego towaru jednakże do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Jeśli konsument wybrał droższa przesyłkę, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.


                                Katarzyna Kubacka
                                     radca prawny