Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kłecku często zgłaszają się osoby mające problem z zaległościami w płatności abonamentu radiowego i telewizyjnego.
Poniżej wyjaśniamy te kwestie.
Jeżeli kiedyś zarejestrowaliśmy odbiornik radiowo-telewizyjny, musimy z tytułu jego posiadania opłacać abonament. Wielu osobom wydaje się, iż jeżeli przestaną korzystać z radia czy telewizji ,nie muszą dalej opłacać abonamentu. Niestety to nieprawda.
Jeżeli chcemy, aby przestano nas obciążać tą opłatą, należy wyrejestrować odbiornik u operatora ( poczty Polskiej ). Dopiero wówczas przestaniemy być zobowiązani do płatności. W przeciwnym razie, przy braku zgłoszenia wyrejestrowania, opłaty będą nam naliczane co miesiąc.
Może się okazać, że po kilku latach otrzymamy wezwanie do zapłaty lub zajęcie komornicze, mimo iż sądziliśmy, że skoro nie korzystamy to nie musimy płacić.
W takiej sytuacji należy pamiętać o przedawnieniu opłat abonamentowych oraz o możliwości złożenia wniosku do KRRiT o umorzenie zaległości ( o wniosku piszemy w poprzednim artykule ).
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych nie zawiera wprost regulacji dotyczącej przedawnienia opłat abonamentowych, dlatego też przez długi czas było to przedmiotem dyskusji, czy należności te przedawniają się jak wszystkie inne opłaty okresowe w terminie 3 lat, czy też podobnie jak podatku w terminie 5 lat. Niestety przeważyło do drugie stanowisko, tj. uwzględniające okres przedawnienia wynoszący pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Agnieszka Budka
radca prawny