Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

9 maja odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska, w trakcie którego dokonano wyboru władz na kolejny okres działalności.

W trakcie spotkania przewodnicząca Grażyna Kozanecka przedstawiła informację o działaniach podjętych w 2015 roku. Wymieniła efekty pracy Punktu Konsultacyjnego „Pomocni”, w którym przedstawiciele Ziemi pomagali w sporządzaniu pism urzędowych i sądowych, jak również odbywały się dyżury prawnika i specjalistów z różnych dziedzin.

Przewodnicząca Ziemi opowiedziała o wycieczce do Wrocławia, w której wzięła udział młodzież z Trzemeszna, Witkowa, Mielżyna, Czerniejewa Niechanowa oraz Jarząbkowa, a także przypomniała, że Ziemia zorganizowała konferencję „Kobiecość we współczesnym świecie” i spotkanie z profesorem Bogdanem Chazanem. Oba z wydarzeń cieszyły się sporym zainteresowaniem przybyłych mieszkańców.

Uczestnicy Walnego Zebrania wysłuchali sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok, po czym udzielili Zarządowi absolutorium. Następnie członkowie Ziemi wybrali władze Stowarzyszenia na nową, czteroletnią kadencję. W Zarządzie znaleźli się Grażyna Kozanecka – przewodnicząca, Włodzimierz Pilarczyk – wiceprzewodniczący, Marek Gotowała – sekretarz, Artur Babik – skarbnik oraz członkowie: Dariusz Igliński, Paweł Koch, Maria Suplicka i Jerzy Sztyma. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się Rafał Jurke, Dariusz Kornet i Maria Wichniewicz.