Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska i Zespół Szkół w Niechanowie podsumowało w czwartek  12 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie Powiatowy Projekt „ Zdarzyło się w…”.

 

Już po raz czwarty Grażyna Kozanecka przewodnicząca Stowarzyszenia ZG oraz dyrektor Zespół Szkół w Niechanowie Elżbieta Rzepecka – Roszak, zaprosiły do udziału w kolejnym projekcie edukacyjnym, placówki oświatowe powiatu gnieźnieńskiego. W tegorocznej edycji wzięły udział: Gimnazjum z Trzemeszna i Niechanowa,   Szkoła Podstawowa z Witkowa, Zespół Szkół Publicznych z Czerniejewa, Zespół Szkolno-Gimnazjalny ze Szczytnik Duchownych i po raz pierwszy Zespół Szkolno-Gimnazjalny ze Zdziechowy. Uczniowie reprezentujący w/w szkoły przedstawili, w dwudziestominutowych scenkach teatralnych, wydarzenia, które miały miejsce na terenie ich gmin.

Mieliśmy zatem okazję poznać:

  • historię powstania placu zabaw w Osińcu,
  • dzieje i losy bohatera narodowego - Jana Kilińskiego,
  • patriotyczne działania Rycerza Niechana oraz twórcy hymnu narodowego – Józefa Wybickiego,
  • historyczne uwarunkowanie nazwy i herbu miasta Witkowo,
  • trud powstawania pierwszej gramatyki języka polskiego oraz losy jej autora – Onufrego Kopczyńskiego,
  • postawę mieszkańca Zdziechowy i jego sabotażowe działania przeciw wojskom niemieckim.

Nie lada wyzwanie mieli członkowie jury w składzie: skarbnik gminy Niechanowo Maria Graczyk, dyr. PCPR oraz członek Stowarzyszenia ZG Elżbieta Pilarczyk, dyrektor GOK w Niechanowie Teresa Jastrzębska oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w Niechanowie Małgorzata Trzaskowska. Wytypowanie zwycięzców było bardzo trudnym zadaniem. Młodzież przygotowała się i wykonała projektowe zadanie perfekcyjnie! Zgodnie z regulaminem oceniano oryginalność wykonania projektu, wkład pracy, pomysłowe wykorzystanie materiałów, sposób prezentacji, i estetykę wykonania. Po długiej i trudnej naradzie jury nagrodziło statuetką za I miejsce grupę młodzieży z Gimnazjum w Trzemesznie, II miejsce zajęli uczniowie gimnazjum w Niechanowie, na III miejscu uplasowała się drużyna z Czerniejewa. Ta niezwykła inicjatywa okazała się doskonałą integracją środowisk szkolnych, a jednocześnie pokazania talentów młodych ludzi, którzy w pełni zasłużyli sobie na nagrodę- wycieczkę. Organizatorem i sponsorem wyjazdu jest Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska. Wyróżnione trzy pierwsze grupy otrzymały pamiątkowe statuetki, a wszyscy uczestnicy projektu pamiątkowe Certyfikaty, potwierdzające udział w projekcie. Główną nagrodą dla wszystkich uczestników będzie jednodniowa wycieczka śladami „Filmowej Łodzi”, na którą uczestnicy wyjadą 21 czerwca tego roku.  Podsumowanie projektu, wysoki poziom przedstawionych scenek i zaangażowanie młodzieży pokazało, że warto ich zachęcać do działania.

Przewodnicząca Grażyna Kozanecka w sposób szczególny podziękowała: Jury, Pani Elżbiecie Rzepeckiej –Roszak, Pani Lidii Szczęsnej, Panu Andrzejowi Penkert i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu.