Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

 

12 kwietnia 2013 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska odnieśli się do wydarzenia z ubiegłej nocy, kiedy policja zatrzymała jadącego samochodem pod wpływem alkoholu przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i jednego z lokalnych liderów SLD.

 - Wczorajszy dzień zapisze się w historii samorządu lokalnego jako dzień smutny, dzień czarny – powiedział Krzysztof Ostrowski, radny powiatowy Ziemi. - Przewodniczący Rady Powiatu, Zdzisław Kujawa został przyłapany na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwym, ucieka z miejsca zdarzenia i potem uszkadza samochód policyjny. Jest to kolejny przypadek pracownika samorządowego czy radnego koalicji Platforma - SLD, w którym dochodzi w ciągu ostatniego roku do naruszenia tego artykułu, czyli prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym.

Czytaj więcej...

 

Po 11 miesiącach od odwołania Włodzimierza Pilarczyka ze stanowiska dyrektora ZOZu w Gnieźnie, ciągle nie odbył się konkurs na jego następcę. Zarząd Powiatu, odpowiedzialny za przeprowadzenie tej procedury podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu, ale uchylił ją dzień przed upływem terminu składania ofert.

Jako powód podano pojawiające się wątpliwości dotyczące powołania składu komisji konkursowej. Uwagi te jednak - konkretnie dotyczące niepowołania w momencie tworzenia się komisji, przedstawiciela Społecznej Rady ZOZ, radni Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska zgłaszali już na sesjach powiatowych w styczniu i lutym. Wówczas nie były one brane pod uwagę. Dziwnym zbiegiem okoliczności, Zarząd powołał się na nie, gdy zamiar przystąpienia do konkursu zgłosił przedstawiciel Ziemi Gnieźnieńskiej – Marek Gotowała.

- Z uwagi na fakt, że jestem zorientowany w problemach, z jakimi boryka się Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie i głównie kierowany chęcią, by konkurs odbył się jak najszybciej, zgłosiłem swoją kandydaturę – stwierdził radny ZG Marek Gotowała. - Wyczerpuję wszystkie wymogi, jakie stawiane są kandydatowi na stanowisko dyrektora ZOZ. Jako osoba z 25-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami ludzkimi i zorientowany w sprawach funkcjonowania jednostek budżetowych, czułem się na siłach, aby do tego konkursu przystąpić – dodał.

Czytaj więcej...