Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

 

Po 11 miesiącach od odwołania Włodzimierza Pilarczyka ze stanowiska dyrektora ZOZu w Gnieźnie, ciągle nie odbył się konkurs na jego następcę. Zarząd Powiatu, odpowiedzialny za przeprowadzenie tej procedury podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu, ale uchylił ją dzień przed upływem terminu składania ofert.

Jako powód podano pojawiające się wątpliwości dotyczące powołania składu komisji konkursowej. Uwagi te jednak - konkretnie dotyczące niepowołania w momencie tworzenia się komisji, przedstawiciela Społecznej Rady ZOZ, radni Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska zgłaszali już na sesjach powiatowych w styczniu i lutym. Wówczas nie były one brane pod uwagę. Dziwnym zbiegiem okoliczności, Zarząd powołał się na nie, gdy zamiar przystąpienia do konkursu zgłosił przedstawiciel Ziemi Gnieźnieńskiej – Marek Gotowała.

- Z uwagi na fakt, że jestem zorientowany w problemach, z jakimi boryka się Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie i głównie kierowany chęcią, by konkurs odbył się jak najszybciej, zgłosiłem swoją kandydaturę – stwierdził radny ZG Marek Gotowała. - Wyczerpuję wszystkie wymogi, jakie stawiane są kandydatowi na stanowisko dyrektora ZOZ. Jako osoba z 25-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami ludzkimi i zorientowany w sprawach funkcjonowania jednostek budżetowych, czułem się na siłach, aby do tego konkursu przystąpić – dodał.

Czytaj więcej...

Więzienia, okrutne tortury, egzekucje - taki los czekał tych żołnierzy, którzy już po zakończeniu II wojny światowej, walczyli o niepodległość Polski. Sowieci czynili wszystko, by zniszczyć nie tylko ich, ale i pamięć o nich. W dużej mierze to się udało.

Przez lata nie mówiono o nich na lekcjach historii, co przełożyło się na znikomą wiedzę o ,,Żołnierzach Wyklętych'' wśród społeczeństwa. O przywrócenie narodowej pamięci o bohaterach, którzy stanowią niezaprzeczalny wzór patriotyzmu, męstwa i żołnierskiego honoru, walczył Prezydent RP, śp. Lech Kaczyński. To dzięki jego staraniom, trzy lata temu, dzień 1 marca został ustanowiony jako Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych.

Czytaj więcej...