Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

  Powiatowi radni Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska przedstawili swoje stanowisko w sprawie zawieszenia dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg gnieźnieńskiego starostwa w związku z orzeczeniem sądowym o karalności radnego SLD Marka Sz.

 Przypomnijmy, w ubiegłym roku, radny Marek Sz. Został ukarany za jazdę po pijanemu. W listopadzie Sąd Rejonowy w Gnieźnie powiadomił o tym gnieźnieńskie starostwo. Wyszło to na jaw dopiero przed kilkoma dniami, kiedy – również za jazdę pod wpływem alkoholu, zatrzymany został przez policję partyjny kolega Marka Sz., pełniący funkcję przewodniczącego rady powiatu. On, jak i starosta najpierw publicznie twierdzili, że nic na ten temat nie wiedzą, a następnie zawiesili dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg starostwa, bo tam ponoć znaleźli pismo.

 -Razem z radnym Markiem Gotowałą pełniliśmy w poprzedniej kadencji funckje administracyjne i mamy pełną świadomość, jak funkcjonuje urząd, jak wyglądają procedury związane z przepływem dokumentów – mówił na konferencji prasowej radny Krzysztof Ostrowski, w poprzedniej kadencji starosta gnieźnieński.

Czytaj więcej...

  Dnia 16 kwietnia 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska odbyło się spotkanie pod tytułem „Ustawa śmieciowa – czy można płacić mniej i sprawiedliwiej?”, w czasie którego mieszkańcy Gniezna i członkowie stowarzyszenia mieli możliwość zadawania pytań w sprawie zmian, jakie wejdą w życie od 1 lipca 2013 roku. Na pytania, dotyczące nowych zasad wywozu śmieci, odpowiadali Jadwiga Trzcińska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Edmund Młodzikowski, prezes zarządu spółki Urbis. Uczestnicy uznali, że takie spotkania otwarte dla mieszkańców są potrzebne, ponieważ umożliwiają wyjaśnienie wielu wątpliwości.

Czytaj więcej...
Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska 
ul. Garbarska 1, tel. 426 44 15, 62-200 Gniezno NIP: 784-20-73-612 Regon: 639704290
nr konta: 06-10600076-0000402430004823