Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

  Powiatowi radni Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska przedstawili swoje stanowisko w sprawie zawieszenia dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg gnieźnieńskiego starostwa w związku z orzeczeniem sądowym o karalności radnego SLD Marka Sz.

 Przypomnijmy, w ubiegłym roku, radny Marek Sz. Został ukarany za jazdę po pijanemu. W listopadzie Sąd Rejonowy w Gnieźnie powiadomił o tym gnieźnieńskie starostwo. Wyszło to na jaw dopiero przed kilkoma dniami, kiedy – również za jazdę pod wpływem alkoholu, zatrzymany został przez policję partyjny kolega Marka Sz., pełniący funkcję przewodniczącego rady powiatu. On, jak i starosta najpierw publicznie twierdzili, że nic na ten temat nie wiedzą, a następnie zawiesili dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg starostwa, bo tam ponoć znaleźli pismo.

 -Razem z radnym Markiem Gotowałą pełniliśmy w poprzedniej kadencji funckje administracyjne i mamy pełną świadomość, jak funkcjonuje urząd, jak wyglądają procedury związane z przepływem dokumentów – mówił na konferencji prasowej radny Krzysztof Ostrowski, w poprzedniej kadencji starosta gnieźnieński.

Czytaj więcej...

  Dnia 16 kwietnia 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska odbyło się spotkanie pod tytułem „Ustawa śmieciowa – czy można płacić mniej i sprawiedliwiej?”, w czasie którego mieszkańcy Gniezna i członkowie stowarzyszenia mieli możliwość zadawania pytań w sprawie zmian, jakie wejdą w życie od 1 lipca 2013 roku. Na pytania, dotyczące nowych zasad wywozu śmieci, odpowiadali Jadwiga Trzcińska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Edmund Młodzikowski, prezes zarządu spółki Urbis. Uczestnicy uznali, że takie spotkania otwarte dla mieszkańców są potrzebne, ponieważ umożliwiają wyjaśnienie wielu wątpliwości.

Czytaj więcej...