Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

 Uczestnicy projektu „Moda ekologiczna” wreszcie doczekali się wyjazdu do Centrum Włókiennictwa w Łodzi. Wczesnym rankiem 18. czerwca 2013r. wyruszyliśmy sprzed budynku szkoły autokarem pana Stasia Mazurka „na podbój” stolicy włókiennictwa. W wycieczce brali udział uczniowie  opiekunowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie, Szkoły Podstawowej w Żydowie i Szkoły Podstawowej w Niechanowie. To spotkanie integracyjne było zwieńczeniem wcześniejszego udziału w projekcie edukacyjnym, promującym recykling. W nagrodę za przygotowanie pięknych strojów ekologicznych Pani przewodnicząca Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska Grażyna Kozanecka pozyskała środki na zorganizowanie dla uczestników projektu fundowanej wycieczki. Radość była tym większa, ponieważ uczniowie po raz pierwszy mieli okazję uczestniczyć w lekcji muzealnej i warsztatach, podczas których projektowali stroje według własnej koncepcji i pomysłu.

Czytaj więcej...

Jak wykazały badania, 40 procent ankietowanych pracowników gnieźnieńskiego starostwa doświadcza mobbingu. Do tego problemu odnieśli się powiatowi radni klubu Ziemia Gnieźnieńska – Gniezno XXI Krzysztof Ostrowski i Robert Gaweł.

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje mobbing jako obraźliwe i mściwe zachowanie, wyrażające się poprzez okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. Dane zachowanie można zaklasyfikować jako mobbing, jeśli jest ciągłe i ma charakter celowy – osoba, która stosuje mobbing zdaje sobie sprawę, co robi, jest świadoma skutków, jakie zachowania mobbingowe mogą wywrzeć na danej ofierze – i właśnie osiągnięcie tych skutków jest celem mobbera.

W gnieźnieńskim starostwie, z inicjatywy związków zawodowych, przeprowadzona została ankieta dotycząca występowaniu zjawiska mobbingu. Przeprowadzenie badania i dalej analiza wyników była konsultowana z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym we Wrocławiu.

Ankiety wypełniło 88 urzędników. 40 proc. z nich wskazało, że od ponad 6 miesięcy są poddawani działaniom mobbingowym, a jako wykonawcę tych działań 50 proc. wskazało osobę przełożonego.

Czytaj więcej...