Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Jak wykazały badania, 40 procent ankietowanych pracowników gnieźnieńskiego starostwa doświadcza mobbingu. Do tego problemu odnieśli się powiatowi radni klubu Ziemia Gnieźnieńska – Gniezno XXI Krzysztof Ostrowski i Robert Gaweł.

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje mobbing jako obraźliwe i mściwe zachowanie, wyrażające się poprzez okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. Dane zachowanie można zaklasyfikować jako mobbing, jeśli jest ciągłe i ma charakter celowy – osoba, która stosuje mobbing zdaje sobie sprawę, co robi, jest świadoma skutków, jakie zachowania mobbingowe mogą wywrzeć na danej ofierze – i właśnie osiągnięcie tych skutków jest celem mobbera.

W gnieźnieńskim starostwie, z inicjatywy związków zawodowych, przeprowadzona została ankieta dotycząca występowaniu zjawiska mobbingu. Przeprowadzenie badania i dalej analiza wyników była konsultowana z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym we Wrocławiu.

Ankiety wypełniło 88 urzędników. 40 proc. z nich wskazało, że od ponad 6 miesięcy są poddawani działaniom mobbingowym, a jako wykonawcę tych działań 50 proc. wskazało osobę przełożonego.

Czytaj więcej...

 Niecodzienne spotkanie miało miejsce 5 czerwca 2013r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Niechanowie. Trzy zespoły uczniowskie z Gimnazjum im. J. Pawła II w Żydowie, Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie i Gimnazjum im. gen. J. Wybickiego w Niechanowie uczestniczyły w podsumowaniu projektu edukacyjnego na gazetkę jednodniową „Poznajemy Kaszuby”.

Skąd pomysł na Kaszuby? Otóż kilka miesięcy temu przewodnicząca Stowarzyszenia „Ziemia Gnieźnieńska” wyszła z inicjatywą zorganizowania i sfinansowania wycieczki dydaktycznej dla uczniów gimnazjów z gmin powiatu gnieźnieńskiego. Kaszuby dla wielu naszych gimnazjalistów są ciągle nieodkrytą krainą, pełną atrakcyjnych miejsc, bogatą w tradycje, zwyczaje, które dla Wielkopolan często są zaskakujące i niezwykłe. Pomysł zorganizowania wycieczki dydaktycznej do Wdzydz Kiszewskich i Szymbarka okazał się jak najbardziej trafionym. Należało się jednak do tej wyprawy odpowiednio przygotować.

Czytaj więcej...
Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska 
ul. Garbarska 1, tel. 426 44 15, 62-200 Gniezno NIP: 784-20-73-612 Regon: 639704290
nr konta: 06-10600076-0000402430004823