Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2023 roku.

 

Z radością zawiadamiamy, iż w roku 2023 Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska będzie prowadzić dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nr 5 i 6, utworzone na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


Są one prowadzone na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gnieźnieńskim i finansowane z jego budżetu.


Gdzie i kiedy można uzyskać poradę obywatelską?

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w następujących miejscowościach:


1. Kłecku

2. Czerniejewie,

3.Witkowie,
4. Żydowie,

5. Gnieźnie,

6. Mieleszynie,

7. Kiszkowie,

8. Łubowie,

9. Trzemesznie.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone według następującego harmonogramu:

 

Punkt nr 5:

a) Poniedziałek – Kłecko, ul. Dworcowa 14, godz. 14.00-18.00,

b) Wtorek – Kiszkowo, ul. Polna 33, godz. 14.00-18.00,

c) Środa – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 14.00-18.00,

d) Czwartek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 9.00-13.00,

e) Piątek – Mieleszyn 23, godz. 10:30-14:30.

 

Punkt nr 6:

a) Poniedziałek – Trzemeszno ul. 1 Maja 1, godz. 9.00-13.00,

b) Wtorek – Łubowo 1, godz. 14.00-18.00,

c) Środa – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 8:00-12:00,

d) Czwartek – Witkowo, ul. Polna 4a, godz. 13:30-17:30,

e) Piątek – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 15.00-19.00.


Jednakże, w dni ustawowo wolne od pracy punkty będą nieczynne.


Kto jest uprawniony do skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?


Porada obywatelska przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. W celu weryfikacji uprawniony podpisuje oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Kto udziela nieodpłatnych porad obywatelskich?


Porad obywatelskich z ramienia Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska udzielają adwokaci i radcowie prawni, na podstawie zawartych ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska umów zlecenia.

 

Są to następujące osoby:

 

1.     adw. Karolina Zabłocka - Ciemny,

2.     adw. Judyta Ciesielska,

3.     adw. Katarzyna Markiewicz,

4.     r.pr. Przemysław Kossakowski,

5.     r.pr. Maciej Michalczyk.

 

Co wchodzi w zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

1.     działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

2.     nieodpłatną mediację.

 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Uzyskaliśmy wyrok zasądzający miesięczną kwotę alimentów, wezwaliśmy do zapłaty ojca lub matkę dziecka załączając ksero wyroku, jednak pomimo to rodzic nie płaci na rzecz dziecka zasądzonych alimentów.

Co zrobić w takiej sytuacji? W pierwszej kolejności należy udać się do komornika i spróbować uzyskać należne dziecku alimenty w drodze postępowania egzekucyjnego. Jeśli brak zapłaty wynika wyłącznie ze złej woli, a nie z braku środków finansowych, komornik zajmie na rzecz dziecka należne mu alimenty.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie posiada środków finansowych na zapłatę alimentów, ponieważ np. nie zarobkuje nie oznacza to, że to koniec i nie można nic zrobić z taką sytuacją. Po pierwsze należy sprawdzić, czy jesteśmy uprawnieni do wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego. Wypłata środków następuje po stwierdzeniu przez komornika bezskuteczności egzekucji. Z wypłaty mogą skorzystać dzieci, których rodzina spełnia kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie dziecka uprawnionego do alimentów nie może przekroczyć obecnie kwoty 725 złotych na osobę, dochód ten jest na bieżąco aktualizowany w okresach od października do września danego roku, należy sprawdzić każdorazowo, czy nie został on zmieniony. Ważne jest jednak to, że kwota wypłacanych przez fundusz alimentacyjny alimentów nie może przekroczyć 500 złotych.

Gdy uważamy, że dłużnik alimentacyjny posiada możliwości zarobkowe i albo ich nie wykorzystuje, albo je ukrywa, możemy spróbować podjąć działania, które mają na celu zmianę tego stanu rzeczy. Po pierwsze wskazać należy, że w niealimentacja wbrew orzeczeniu sądu nakazującego zapłatę alimentów jest przestępstwem. Sprawę można zgłosić na policję lub do prokuratury i one zbadają, czy brak zapłaty alimentów przez zobowiązanego wyczerpuje znamiona uporczywego niepłacenia alimentów, (przez okres co najmniej trzech miesięcy) i czy naraża to osobę uprawnioną do alimentów na brak zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wskazać należy, że przestępstwo to ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Kary grożące za to przestępstwo to kara pozbawienia wolności, której wykonanie Sąd może warunkowo zawiesić, kara ograniczenia wolności bądź grzywny.

Kolejną skuteczną metodą, która może zmusić dłużnika alimentacyjnego do płacenia alimentów jest możliwość utraty prawa jazdy. Działania mające na celu pozbawienie dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy podejmuje gmina, wniosek o pozbawienie dłużnika prawa jazdy składa się do starostwa. Jest to możliwe w przypadku braku zapłaty przez określony czas alimentów, zawsze przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się, jakie są aktualne kryteria czasowe niepłacenia alimentów, by pozbawić dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy.