Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Udając się po nieodpłatną pomoc prawną warto wiedzieć o kilku istotnych rzeczach.
Na pierwszym miejscu, o tym, że jeśli pomoc prawna, o której udzielenie prosimy  wymaga zapoznania się z dokumentami, należy je zabrać ze sobą na dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej.  Bez zapoznaniem się z dokumentami często niemożliwym będzie udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Jeśli mamy sprawę sądową, która już trwa i chcemy uzyskać pomoc przy sporządzeniu projektu pisma procesowego w toku prowadzonej sprawy, nie jest to możliwe ze względu na wyłączenie ustawowe w tym zakresie. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli problem prawny dotyczy prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od stycznia 2019 r. nie będą potrzebne dokumenty weryfikujące np. korzystanie z pomocy społecznej, wiek, przynależność do grup osób, którym przysługuje bezpłatna pomoc prawna. Osoba uprawniona będzie musiała podpisać tylko oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.

Od stycznia 2019 r. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym problemów z komunikowaniem się może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna poza punktem nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, czyli np. w poprzez przeprowadzenie rozmowy telefonicznej lub wysłanie wiadomości e-mail.
Od stycznia 2019 r. warto będzie zadbać o to, by umówić się na dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej w starostwie powiatowym, na terenie powiatu, w którym chcemy skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pierwszeństwo w udzieleniu porady będą miały bowiem osoby, które zgłosiły konieczność udzielenia im nieodpłatnej pomocy prawnej i zarezerwowały termin porady.

Osoby zgłaszające się po nieodpłatną pomoc prawną potrzebują różnego rodzaju pomocy. Niektóre potrzebują tylko i wyłącznie porady inne osoby potrzebują pomocy przy sporządzeniu projektu pisma procesowego. Warto zatem wiedzieć jakiego rodzaju pomoc prawną można uzyskać w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 Przede wszystkim osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej może liczyć na poinformowanie jej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach, spoczywających na osobie uprawnionej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.

Osoba, która zgłasza się po pomoc prawną może także uzyskać pomoc przy sporządzeniu projektu pisma procesowego, nie mogą to być jednak pisma procesowe w toczącym się postępowaniu sądowym, przygotowawczym, lub sądowo-administracyjnym.
Od przyszłego roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej będzie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Od 2020 roku mediacja będzie natomiast dostępna we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Jeśli kogoś nie stać na reprezentowanie się w trakcie postępowania sądowego przez profesjonalnego pełnomocnika lub uiszczenie opłaty sądowej od pozwu będzie mógł skorzystać z pomocy przy sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postaci adwokata lub radcy prawnego.